Fritidsklubb/Rubinen

Fritidsklubb
Fritidsklubb är till för barn i årskurs 4-6. Plats i fritidsklubb innebär att ditt barn får vara med i fritidsverksamheten på eftermiddagarna.

Avgifter för plats och måltid
Fritidsklubben kostar 500 kronor per termin och barn.
Måltider ingår inte utan betalas till fritidsklubben där verksamheten hålls. Hur du betalar och vilket utbud som finns varierar mellan de olika klubbarna. Kontakta fritidsklubben på ditt barns skola för att få veta hur det fungerar just där.

Öppettider
Fritidsklubben är öppen varje dag till 17.00.
Under lovdagar samt lov under terminen är klubben öppen mellan 08.00 och 17.00. Sommarlov och jullov är fritidsklubben stängd.

Du kan hämta dokumentet anmälan fritidsklubb på

https://www.gavle.se/service-och-information/utbildning-och-barnomsorg/grundskola-och-grundsarskola/fritidshem-och-fritidsklubb/