Datatorget

datatorget2

 På datatorget kan du göra dina läxor, spela spel, LANA eller bara surfa 
runt. Vi har 10 datorer som alla vill bli upptagna varje dag.

Att göra sina skolarbeten är självklart gratis. Du säger till en personal 
och han/hon loggar in dig med en kod så att det inte bryts när du gör 
ditt arbete.

Vill du spela spel, LANA delta i turneringar så får du köpa ett datakort 
för 50 kr. Kortet berättigar till användning av datorerna i *30 dagar från 
den dagen du köpte ditt datakort. 

*Är det kö på datorerna så är tiden man får sitta maximerad till 2 tim